zaterdag 31 maart 2007

Papierman(d) - aflevering 13

De rubriek Kruimeldief krijgt een nieuwe naam - beter aansluitend bij de algemene vlag waaronder dit blog vaart: Papierman(d), een nuttig object waarin men - zoals bekend - wel eens een vondst kan doen.
**The Independent had vorige week een Complete Guide to Book Towns, in Groot-Brittanië maar ook daarbuiten. Met natuurlijk aandacht voor het Welshe boekenwalhalla van Hay-on-Wye.
**Ronald Giphart en Jan Rot maken een nieuwe versie van de musical Hair, die met vertoon van destijds ophefmakend bloot in 1967 in première ging, zie hier.
**Gisteren begon de Maand van de Filosofie. Désanne van Brederode schreef het gelegenheidsessay Brief aan een gelukzoeker. Boekendingen heeft een en ander op een rijtje gezet. 2 Diogenes-adepten brengen onder meer één week in een ton door, eentje zelfs bij boekhandel De Groene Waterman te Antwerpen.
**Veel aandacht voor Marina Lewycka naar aanleiding van haar tweede boek, Two Caravans.
**Ian McEwans nieuwe roman On Chesil beach is book of the week bij The Guardian.
**NRC-Handelsblad bericht over de prima ontvangst van de Engelse vertaling van Geert Maks In Europa.
**En vanavond wordt De Gouden Uil uitgereikt (maar dat kan u onmogelijk ontgaan zijn).

Labels: , ,

Nederlandse firma op zoek naar Ithaka

Wetenschappers van allerlei slag en kunde zoeken al eeuwen naar Ithaka, het koninkrijk van Odysseus. De Griekse dichter-zanger Homerus liet in zijn Odyssee zijn held na vele peripetieën naar dat eiland terugkeren. De Britse amateur-archeoloog Robert Bittlestone gelooft dat Ithaka niet langer een eiland is, maar door aardverschuivingen deel is gaan uitmaken van het eiland Kefallonia in de Ionische Zee. De stelling werd neergeschreven in zijn boek Odysseus Unbound. Bittlestone wil nu met behulp van de gespecialiseerde, in Nederland gevestigde firma Fugro geologisch bewijsmateriaal vinden, zo meldt de New York Times. Deze zal high-tech instrumenten hanteren, die normaal worden aangewend bij olie- en gasontginning. Het project start deze zomer en zou normaal drie jaar duren. "We gaan dit op een erg wetenschappelijke manier aanpakken," zo zegt een woordvoerder van Fugro. Ook Griekse geologen sponsoren mee de onderneming. Dat literaire bronnen aanleiding zijn voor archeologisch onderzoek is natuurlijk niet nieuw. De zoektocht naar Ithaka doet denken aan die naar Troje in de negentiende eeuw. Toen vond Heinrich Schliemann op basis van de Ilias van Homerus niet één Troje, maar meteen tien steden boven elkaar. De informatie die sindsdien naar boven kwam, heeft onze kijk op de oudheid drastisch overhoop gehaald. Het valt te hopen dat de definitieve vondst van Ithaka evenveel geheimen zal prijsgeven. (DL/HC)

Labels: ,

vrijdag 30 maart 2007

Geloofd en geprezen (2)

Rubriek waarin de overvloed aan literaire prijzen en onderscheidingen in goede banen wordt geleid, als aanvulling op onze 'gewone' berichtgeving terzake.
**De Franse dichter, essayist en vertaler Yves Bonnefoy heeft de Franz Kafka Literaturpreis gekregen, zo meldt AFP. Bonnefoy (°1923) voegt zich daarmee in een illuster rijtje winnaars, met onder meer Haruki Murakami (2006), Elfriede Jelinek, Harold Pinter en Philip Roth. De prijs wordt in oktober te Praag plechtig uitgereikt door het Franz Kafka Gesellschaft en omvat 7.495 euro.
**De nominaties voor de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs zijn bekend, zo weet De Contrabas. Dirk van Bastelaere, Joost Zwagerman, Saskia de Jong, Alfred Schaffer en H.H. Ter Balkt zijn de vijf genomineerden voor de prijs ter waarde van 4.000 euro. Uitreiking te Sint-Niklaas op 21 april 2007.
**De Franse auteur Marc Dugain, ook bij ons bekend voor De officierskamer, krijgt de Grand Prix RTL-Lire voor zijn roman Une exécution ordinaire (Gallimard), waarin naar aanleiding van het ongeval met de nucleaire onderzeeër Koersk, een fresco van het hedendaagse Rusland wordt geschetst. De prijs garandeert veel media-exposure op RTL en in het tijdschrift Lire.
**Régis Jauffret ontvangt voor Microfictions (Gallimard) de Prix du Livre France-Culture Télérama. Waarde 5.000 euro.
**Radio 1-luisteraars zijn al enige tijd op zoek naar de mooiste openingszin uit de internationale letteren én hebben ze bijna gevonden. Een wat moeizame selectie, me dunkt.

Labels: ,

Editie Volledige Werken W.F. Hermans zwaar onder vuur

In een zopas verschenen Errata-nummer van het Hermans-magazine staat een frontale aanval op de editiekunde bij de Volledige Werken van W.F. Hermans (1921-1995). De Volledige Werken verschijnen momenteel onder auspiciën van het W.F. Hermans Instituut en het Constantijn Huygens Instituut deel per deel bij De Bezige Bij. Volgens het tijdschrift, dat zich toelegt op het bestuderen van Hermans' oeuvre én de schrijver daarbij idolaat bejegent, wemelt het onder meer in de registers van de fouten. Vooral het in december 2006 verschenen deel 12 (met daarin de Boze brieven van Bijkaart en Houten leeuwen en leeuwen van goud) moet het ontgelden. Het Hermans-magazine heeft een uitputtende (en bij momenten hilarische) bijlage van 31 pagina's gemaakt met gedetailleerde rectificaties en terechtwijzingen op de registers, in een extra nummer dat exclusief aan de abonnees werd aangeboden. Vaak gaat het mis bij persoonsomschrijvingen of biografische signalementen. "Je vraagt je af of er bij het Willem Frederik Hermans Instituut nog wel iemand rondloopt die enige affiniteit heeft met het werk van deze schrijver", zo staat er in de inleiding. Vooral de eindverantwoordelijke voor de tekstontsluiting en editie van de Volledige Werken, prof. dr. Annemarie Kets, is de kop van jut. "De bezorging staat onder leiding van prof. dr. A. Kets-Vree van het Huygens-instituut voor wier 'knoeiwerkjes', 'kolossale blunders', 'klungelige, ondeskundige notaties, 'beruchtheid' en 'piramidale botheid' Hermans al in 1992 heeft gewaarschuwd. Niemand heeft er zich ook maar iets van aangetrokken, het 'zoogdier' (Hermans) mocht haar gang gaan met Hermans VW." Ook de begeleidingscommissie, met onder meer prof. Frans. A. Janssen, prof. Raymond J. Benders en prof. Ton Anbeek van der Meijden, wordt gekapitteld. "Van een intensieve begeleiding kan geen sprake zijn geweest: Kets-Vree heeft ongehinderd door wie dan ook een 'nagenoeg volstrekt onhandelbare turf uit haar moeras' (Hermans) mogen afleveren en niets anders." Het tijdschrift zegt enkel te zijn ingegaan op de fouten in de papieren uitgave en niet op de editiewetenschappelijke verantwoording die op de site van het Constantijn Huygens Insitituut wordt afgelegd. Want: "Dan was deze bijlage dubbel zo dik geworden." De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans bevatten, volgens de editeurs, "alle afzonderlijk verschenen werken en de verspreid gepubliceerde, maar ongebundeld gebleven teksten van de auteur." In totaal zou het om 23 of 24 verzamelbanden gaan. In 2007 verschijnt als volgende deel van de Volledige Werken een deel Romans (Deel 2), met daarin Ik heb altijd gelijk, De God Denkbaar Denkbaar de God en Drie melodrama's. Het Hermans-magazine waarschuwt dat we "dus nog wat gaan beleven de komende jaren": "Er staan ons tot voorjaar 2016 zeven delen beschouwend werk (11 tot en met 17) en vier delen ongebundeld werk (de delen 20 tot en met 23) te wachten. Dat worden dus in totaal elf delen met rammelende registers, annotaties, bibliografieën en commentaren." Het blad wijst er tenslotte op dat "driekwart van alle opgespoorde [tekst-]varianten buiten de Volledige werken is gehouden." Het Hermans-magazine, momenteel bestierd door Bob Polak en Dirk Baartse, is niet geheel onbesproken: op een bepaald moment rolden rivaliserende clans en makers bijna vechtend met elkaar over de grond. Eventjes waren er onder de naam WFH-verzamelkrant zelfs drie Hermans-fanzines actief. Bovendien heeft het blad zelf wel eens de handen vol aan het rectificeren van zijn eigen vergissingen, zie ook hier. [met dank aan Armand Plottier voor het signalement]

Labels: ,

donderdag 29 maart 2007

Correspondentie Hermans-Reve wordt boek

Onder de wat eigenaardig bekkende titel Verscheur deze brief. Ik vertel veel te veel brengt uitgeverij De Bezige Bij nog dit jaar de briefwisseling tussen Willem Frederik Hermans en Gerard Reve in boekvorm uit. De familie Hermans en Reves vroegere levenspartner Joop Schafthuizen hebben hiervoor het fiat gegeven. De correspondentie werd onlangs door Hermans-biograaf Willem Otterspeer in het Hermans-archief aangetroffen. Uittreksels ervan waren al te lezen in het onlangs verschenen eerste nummer van Hollands Diep. De briefwisseling bestrijkt de periode 1948-1987 en bevat, aldus het persbericht van de Bezige Bij, "aanvankelijk vurige discussies over het schrijven en over het culturele klimaat in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog." Na wederzijdse diepe bewondering én het plan om samen een roman te schrijven komt er een afkoeling in de gedachtenwisselingen. Vanaf 1987 beantwoordt Hermans de brieven van Reve niet meer. Het boek zou op 1 september verschijnen, ingeleid en bezorgd door Otterspeer.

Labels:

Erfgenaam dwarsboomt Montherlant-boek

In Frankrijk verhindert de geadopteerde zoon en erfgenaam van de Franse schrijver Henry de Montherlant (1895-1972) de publicatie van een Dictionnaire Montherlant. Het boek zou, aldus Le Figaro , op 22 maart bij editions Plon moeten verschenen zijn. Maar intussen zit het conflict tussen de uitgever en Jean-Claude Barat, die de exécuteur testamentaire is van Montherlant, muurvast. Het is volstrekt onduidelijk of het boek nog wel op korte termijn zal uitkomen. Het werk van Philippe Alméras, die eerder ook een Dictionnaire Céline bezorgde, is wél al gedrukt. Het bevat uiteraard talloze citaten van Montherlant én net die zijn de inzet van de polemiek. De wet verplicht Plon om voor het gebruik van citaten, tegen vergoeding de toestemming te vragen aan de uitgever van Montherlant, Gallimard. Die stond de publicatie toe, op voorwaarde dat de erfgenaam ermee akkoord ging. Barat weigert echter mordicus. Jean-Claude Simoën, uitgever bij Plon, is ziedend én radeloos: "Ik kan niet tolereren dat men een boek verbiedt. [..] Er is geen enkel opzet om financiële belangen te schaden. Maar literair werk mag ook niet zomaar in de handen van de erfgenamen blijven. Het behoort tot het cultureel patrimonium." Montherlant is in Frankrijk een klassiek schrijver (denk maar aan Les jeunes filles), die ook vanwege zijn misogynie en zijn passie voor stierengevecht en sport berucht is gebleven. In de reeks Privé-Domein verscheen ooit een scherpe selectie aforismen onder de titel Spelen met stof. Montherlant pleegde in 1972 zelfmoord, onder meer omdat hij zijn dreigende blindheid niet wilde meemaken. Toeval of niet, maar zopas publiceerde ook Le Nouvel Observateur een fascinerend dossier over La guerre des héritiers. Daarin stelt Didier Jacob pertinente vragen over de wijze waarop sommige erfgenamen omspringen met de culturele erfenis van hun 'voorvaderen'. Hij illustreert dit aan de hand van het bittere én aanslepende gevecht rond de papieren nalatenschap van de beroemde psychoanalist Jacques Lacan. [illustratie: Montherlant door Henri Matisse]

Labels: ,

Marquez, Vargas Llosa en Bolano "beste Spaanstalige schrijvers" van voorbije 25 jaar

Het Colombiaanse weekblad Semana heeft met vereende krachten een ranglijst opgesteld van de honderd beste Spaanstalige romans uit de voorbije vijfentwintig jaar. Daartoe werden schrijvers, journalisten én literaire critici aangesproken. Gabriel Garcia Marquez prijkt bovenaan met Liefde in tijden van cholera. Honderd jaar eenzaamheid, dat al in 1967 verscheen, viel bij de selectie vanaf 1982 uit de boot. Op nummer 91 en 93 staan nog twee romans van Marquez: Herinnering aan mijn droeve hoeren én De liefde en andere duivels.
Mario Vargas Llosa bekleedt de tweede plaats van de druk becommentarieerde top-100 met Het feest van de bok. Erg opvallend zijn de drie hoge vermeldingen voor de overleden Chileense auteur Roberto Bolano (1953-2003), die zelfs met twee boeken in de top-vijf staat: De woeste zoekers én 2666, een postuum gepubliceerde 1.119 pagina's tellende roman. De Santiago Times besteedt uitgebreide aandacht aan het feit. Ook de Spaanse auteur Javier Marias is met drie boeken in de top-honderd aanwezig, terwijl Enrique Vila-Matas met Bartleby en co als zevende wordt geplaatst. Carlos Ruiz Zafon belandde met zijn bibliothriller De schaduw van de wind pas op een 88-ste plaats. [foto: Roberto Bolano]

Labels:

Nacht van de Poëzie verlaat vaste locatie

Komende zaterdag maken meer dan twintig dichters uit Nederland en België hun opwachting op de zevenentwintigste Nacht van de Poëzie te Utrecht. De Nacht verloopt volgens het bekende stramien: voorlezingen van de dichters vanaf acht uur gaan gepaard met muzikale en andere intermezzi tot drie uur 's nachts. Onder de deelnemers onder meer Anneke Brassinga, Hans Dorrestijn, Al Galidi, Eva Gerlach, Judith Herzberg, Geert van Istendael, Rutger Kopland, David van Reybrouck, Bart Moeyaert en Rob Schouten. Elke bezoeker krijgt ook een gelegenheidspoëziebundel aangereikt. De Nacht van de Poëzie gaat voorlopig voor het laatst door in het Utrechtse muziekcentrum Vredenburg. Vanwege een verbouwing moet tot 2011 worden uitgeweken naar een andere locatie in Leidsche Rijn. Piet Piryns, die samen met Menno Wigman de Nacht presenteert, lijkt in het Algemeen Dagblad de wissel alvast te betreuren: ,,De huidige zaal is rond en lijkt de dichters te omhelzen. De mensen zijn altijd dichtbij en de sfeer blijft intiem, ook als de zaal uitverkocht is en er 2000 bezoekers binnen zijn." Na de Nacht zullen bij VPRO-Boeken een aantal voorlezingen te beluisteren zijn.

Labels:

woensdag 28 maart 2007

Luc Huyse eerste laureaat ABN Amro Prijs

De eerste ABN Amro Prijs voor Nederlandstalige non-fictie gaat naar essayist en KUL-professor emeritus Luc Huyse voor zijn essay Alles gaat voorbij, behalve het verleden. Vlaams minister-president Yves Leterme overhandigde Luc Huyse vanavond op een plechtigheid de 12.500 euro en een oorkonde. Het boek wordt gelauwerd voor zijn "unieke combinatie van geschiedenis en actualiteit." Het handelt over hoe wereldwijd met het politieke, vaak getraumatiseerde verleden wordt omgegaan (zie bijvoorbeeld dit fragment uit MO-magazine). VRT-journalist Rudi Vranckx kreeg de publieksprijs (2.500 euro) voor Geesten van het avondland, zijn boek over het moslimterrorisme. De drie andere genomineerden waren Christine van Broeckhoven, Peter Adriaenssens en Koen de Leus. Meer details staan op de site van De Morgen. De nieuwe prijs wil vooral meer aandacht vragen voor de eigenheid van het Vlaamse non-fictieboek, zie ook ons voorgaand bericht.

Labels:

Bill Clinton fêteert 80-jarige Gabriel Garcia Marquez

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag is de Colombiaanse schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur 1982 Gabriel Garcia Marquez maandag jl. luidkeels gefêteerd op een internationaal congres over de Spaanse taal in Cartagena (Colombia). Meer dan duizend mensen onthaalden hem op een staande ovatie tijdens een speciale huldiging, zo schrijft The Guardian. Op de plechtigheid waren, naast talloze Latijns-Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en collega-schrijvers als Carlos Fuentes, onder meer ook de Amerikaanse ex-president Bill Clinton en de Spaanse koning Juan Carlos aanwezig. Clinton deed een opmerkelijk lovende uitspraak: "Ik ben ervan overtuigd dat hij de grootste romanschrijver uit eender welk taalgebied is, sinds de dood van William Faulkner." Clinton blikte terug op zijn kennismaking met Honderd jaar eenzaamheid én vertelde hoe hij het boek las tijdens zijn rechtenstudies én het zelfs tijdens de lessen niet kon wegleggen. Een zeer welgeluimde Marquez tracteerde het publiek vervolgens op spitante anecdoten over zijn schrijfopofferingen en de moeilijke ontstaansjaren van Honderd jaar eenzaamheid, dat intussen wereldwijd 50 miljoen lezers charmeerde. Toen Marquez in augustus 1967 de laatste hand legde aan het manuscript, bracht hij het pak samen met zijn vrouw Mercedes naar het postkantoor, om het naar zijn uitgever in Buenos Aires te sturen. Maar het stel was straatarm en bezat nog slechts 53 pesos. De integrale postzending kostte 82 pesos. Dus besloot Marquez enkel het eerste deel op te sturen. Achteraf bleek hij per vergissing het tweede deel te hebben verzonden. De uitgever was na lezing niettemin zo enthousiast dat hij Marquez geld zond, zodat hij het ontbrekende stuk kon bezorgen. Zie ook hier voor verdere reacties op Clintons uitzinnige lof voor Marquez.

Labels:

Haruki Murakami weer bekroond

De ster van de Japanse cultauteur Haruki Murakami blijft verder rijzen. Gisteren kreeg hij de Kiriyama Prize toegekend voor zijn recentste verhalenbundel Blind Willow, Sleeping Woman. De Kiriyama Prize, die aan zijn elfde editie toe is, wordt uitgereikt door de NGO Pacific Rim Voices. De onderscheiding is ingesteld om "literatuur te bekronen die bijdraagt tot een groter begrip van de volkeren en naties van de Pacific en Zuid-Azië." De prijs, die 30.000 dollar prijzengeld omvat, wordt elk jaar verdeeld tussen een fictie en een non-fictie boek. Murakami, wiens werk intussen in 38 talen is vertaald, is de eerste Japanse winnaar van de Kiriyama Prize. Nog niet zo lang geleden kreeg Murakami ook de in Japan belangrijke Yomiuri Prize. Volgens de jury bestrijkt Murakami met Blind willow, sleeping woman "the full range of human experience in ways that are instructive, surprising, and relentlessly entertaining." Het boek is een verhalenselectie die 25 jaar schrijven overspant. Bij verschillende gelegenheden heeft Murakami het kortverhaal trouwens zijn geliefkoosde literaire vorm genoemd. Op de shortlist van de Kiriyama Prize figureerde ook The Inheritance of Loss, het met de Booker Prize bekroonde boek van Kiran Desai. De non-fictie Kiriyama Prize ging naar Three Cups of Tea van Greg Mortenson (en David Oliver Relin). Meer over Murakami ook via deze verzamelsite, achtergronden bij Blind Willow, Sleeping Woman via Waterbridgereview. Onlangs zond Het uur van de wolf een vooraf veelbesproken maar uiteindelijk licht ontgoochelende Murakami-documentaire uit, zie hier.

Labels: , ,

Nog veel geld nodig voor poëzietuin Vasalis

In de Nederlandse gemeente Noorderveld zijn er vergevorderde plannen voor een poëzietuin ter ere van de dichteres M. Vasalis (1909-1998). Het zou gaan om "een interactief gedenkteken" van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Erick de Lyon, wiens voorstel op twee andere ontwerpen de voorkeur genoot. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om "vijf meter lange stenen 'muziekbalken' waarop met beletterde stenen teksten kunnen worden gemaakt." De familie van Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans is niet zo opgezet met het interactieve ontwerp, "omdat het steeds verandert." Het kunstwerk kost 70.000 euro, maar nu blijkt dat er nog 35.000 euro van doen is om het effectief te realiseren, zo meldde het Drenths weblog Woest en Ledig onlangs. Om het bedrag rond te krijgen zullen sponsors en de provincie Drenthe worden aangesproken. De streefdatum voor de realisatie is 2009, wanneer de 100ste geboortedag van de dichteres wordt herdacht. De tuin komt in een boomgaard bij Mensinge te Roden, de gemeente waar Vasalis tot haar dood in 1998 woonde. Eerdere pogingen om een poëzietuin te bouwen belandden in het vriesvak vanwege de hoge kosten. De poëzie van Vasalis blijft onverminderd populair. Cultuurwetenschapper Léon Hanssen publiceerde recent de Vasalis-studie Een misverstand om in te geloven, waarin hij onder meer nagaat hoe dat komt.

Labels:

dinsdag 27 maart 2007

Bijzondere kindertekeningen van Rimbaud geveild

In Parijs worden morgen een aantal originele schooltekeningen van de beroemde Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) geveild, zo meldt Le Monde. Hij maakte ze op tien- of elfjarige leeftijd te Charleville en volgens professor Steve Murphy van de Universiteit van Nantes, zijn het "vreemde, naïeve, tegendraadse en soms wrede scènes, die getuigen van een grote maturiteit voor een leerling van die leeftijd." Rimbaud tekende onder meer een man in een bootje die om hulp roept, een groep die door projectielen wordt getroffen en een meisje dat vraagt om haar pop te dopen. Hij begiftigde de tekeningen met namen als "Navigation", "La Balançoire", "Le Siège", "La Messe" of "L'Agriculture". Ook de familieleden en de twee zussen van wonderkind Rimbaud zijn op de tekeningen herkenbaar aanwezig. Rimbaud-specialisten zien in de tekeningen uiteraard een voorafspiegeling van het "mentale universum" uit de dichtbundel Le Bateau ivre. De tekeningen zijn afkomstig uit een cahier van veertig pagina's met allerlei aantekeningen en schooloefeningen. De inzetprijs is niet min: van 80.000 tot 100.000 euro. Niet ongebruikelijk: "Manuscripten van Rimbaud halen altijd hoge prijzen", zegt specialist Jean-Baptiste de Proyard. Ook een handschriftversie van Bonne pensée du matin (een gedicht uit Une Saison en enfer) wordt aangeboden en zou makkelijk 150 à 180 000 euro kunnen kosten. De veiling gaat door in Hotel Drouot onder de vlag van Pierre Bergé et associés (zie hier voor de rijkelijke catalogus, waarin nog veel fraai ander literair werk. [tekening Rimbaud - La Messe (c) Pierre Bergé et associés, Parijs].

Labels: , ,

Opening van zaken rond Franse boekenverkoop?

In de Franse uitgeverswereld woedt sinds enige tijd een verhit debat over de "werkelijke" verkoopcijfers van boeken. Sommigen beweren dat Franse uitgevers hun cijfers systematisch oppoetsen om sneller in de bestsellerlijsten te belanden, wat vervolgens voor een sneeuwbaleffect zorgt. Het Franse weekblad L'Express heeft met Antoine Gallimard (directeur van Gallimard) en Bernard Fixot (van blockbusterlabel Editions X0 met o.m. Christian Jacq) twee tenoren van de Franse uitgeverswereld over de kwestie aan de tand gevoeld. Ze zijn allebei furieus dat ze hier en daar "als leugenaars" worden afgeschilderd. Antoine Gallimard heeft meteen opening van zaken gegeven en komt met de reële verkoopcijfers van zijn Goncourt-winnaar Jonathan Littell en Les bienveillantes. Volgens Gallimard zijn er sinds september 2006 liefst 700.000 exemplaren van het boek gedrukt. 5.000 ervan liggen nog op voorraad en zowat 15.000 exemplaren bevinden zich in de boekhandel. "Momenteel zijn er dus 680.000 van verkocht". Gallimard wijst erop dat de eerste oplage slechts 12.000 exemplaren omvatte. Hij stipt aan dat veel bestsellerlijsten (en zelfs het vakblad Livres-Hebdo) vertrekken van schattingen en extrapolaties, op basis van een beperkt aantal verkoopspunten. Fixot vindt eveneens dat de meeste bestsellerklassementen weinig precies zijn, omdat ze bijvoorbeeld de verkoop in supermarkten, via internet of in het buitenland niet mee in rekening brengen. Toch zijn de bestsellerlijsten invloedrijk. Gallimard: "De 100 eerste boeken uit de lijsten, vertegenwoordigen 30 % van de totale verkoop. Nogal wat boekhandelaren baseren zich trouwens op deze klassementen voor hun bestellingen, ze kunnen dus doorslaggevend zijn." Vanaf het moment dat een boek in Frankrijk 30.000 exemplaren verkoopt en in de bestsellerlijsten belandt, wordt het ook automatisch in supermarkten of hypermarchés aangeboden. Het duo-interview leert ons verder dat in Frankrijk slechts 3 % van de boekenverkoop via internet wordt gerealiseerd. Gallimard toont zich niet bevreesd door de opmars van de digitalisering: "Zolang de Franse scholieren op papier leren lezen, ben ik niet verontrust", besluit Gallimard en hij heeft goede hoop dat vooral zijn livre de poche alle stormen trotseert.

Labels: ,

Schrijvers aan de slag met Max Elskamp-collectie

Het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS) belicht vanaf 31 maart de volkskundige collectie van de Franstalige (Antwerpse) schrijver, dichter en grafisch kunstenaar Max Elskamp (1862-1931). In een tentoonstelling wordt Elskamp en zijn entourage in kaart gebracht: "hun drijfveren om te verzamelen, de drang naar exotisme, hun wereldbeeld, de omgang met erfgoed, de sociale klasse". Tijdens zwerftochten door Vlaamse dorpen en stadse volkswijken brachten Elskamp en zijn kompanen immers een aanzienlijke verzameling "volkskundige objecten" bijeen, die Elskamp in 1903 aan de stad Antwerpen schonk. De expo wil verder bouwen op Elskamps idee van "toegepaste volkskunde". Daarom wordt de verzameling geconfronteerd met hedendaagse auteurs en beeldende kunstenaars. Die lieten zich verleiden en inspireren door stukken uit het museum. Onder meer Stefan Brijs, Jo Govaerts, Koen Peeters, David van Reybrouck, Geertrui Daem en Kamiel Vanhole gingen met de Elskamp-collectie aan de slag. Het interessante volk. Van Max Elskamp tot Museum aan de Stroom: 100 jaar dagelijks leven verzameld is een concept van het Volkskundemuseum, dat binnenkort in het MAS wordt geïntegreerd, en loopt tot 31 augustus. [tekening Max Elskamp door Félix Vallotton]

Labels:

Rusland luidt alarmbel over ontlezing

Ook in Rusland slaat de ontlezing op dramatische wijze zijn tentakels uit, zo bericht The Moscow Times. Een lerares die een 14-jarige leerlinge polste welk boek ze onlangs buitenschools had gelezen, kreeg te horen "of de Cosmopolitan ook als boek meetelde?" In het land van Tolstoj en Tsjechov kunnen de meeste scholieren zich nog slechts Harry Potter als boek voor de geest halen. "Het is een hemeltergende schande voor een natie die ooit tot de grootste leesnaties van de wereld behoorde", verzucht de lerares, die liever anoniem blijft. De leesstatistieken in Rusland gaan alsmaar verder de dieperik in, zo stellen diverse onderzoekers vast. Slechts 63 % van de Russen leest minstens een boek per jaar, tegenover 79 % in 1991. Bij jongeren is dat percentage van 48 percent naar 28 percent gedaald. "Bovendien vergeten studenten meteen de helft van de boeken die ze hebben gelezen." De excuses van de Russche jongeren om niet te hoeven lezen, klinken welbekend in de oren: "lezen vraagt teveel tijd" en "er zijn te weinig goede boeken", aangevuld met de klassieker: "je kunt alles wat je wilt vinden op het internet."
Ook de lang gekoesterde Russische traditie om in familiaal verband boeken te lezen, deemstert volkomen weg. Terwijl in de jaren zeventig tachtig percent van de ouders samen met hun kinderen boeken lazen, doet nu nog slechts 7 percent dat. Ook kranten zien hun leescijfers teruglopen. 61 percent van de Russen las in 1991 nog dagelijks een krant, nu is dat nog 24 percent. Toch wordt nu langdurig de alarmbel geluid en ontwikkelt Rusland verregaande plannen om de leescultuur te redden. Het Federale Pers- en Massamedia-agentschap wil het aantal boekhandels fors uitbreiden en revitaliseren. "We hadden een uitstekende infrastructuur voor lezers, nu komt het er gewoon op aan om ze te herstellen," zegt Vladimir Grigorye. West-Europa heeft ongeveer zestig boekhandels per 100.000 bewoners, maar Moskou telt er tegenwoordig slechts acht per 100.000. Bij wijze van leesbevordering circuleren er ook plannen om meer boekverfilmingen te lanceren én om zowaar de 2000 Moskouse casino's om te bouwen tot boekhandels en bibliotheken. De casino's moeten immers dicht op grond van een erg strenge nieuwe gokwetgeving. "Laat ons deze centra van goksverslaving ombouwen tot centra van leesverslaving", zo zei de Moskouse burgemeester Luzhkov, die 115 leesbevorderingsprojecten in de pijplijn heeft zitten. Onderzoekers stellen evenwel bedroefd vast dat de hoge status van literatuur in Rusland al lange tijd vervlogen is en dat de "ontlezing de morele uitholling van de natie" betekent: "Lezen is niet langer de culturele norm." Maar: "Fictie bereidt jongeren niet langer voor om zich staande te houden in het erg pragmatische moderne Rusland, dus is er ook weinig vraag naar", zo voegt Natalya Kryukova van een cultureel onderzoeksinstituut er aan toe.

Labels: , ,

maandag 26 maart 2007

Shortlist Libris Literatuurprijs met vier outsiders

Vandaag zijn de zes laatste kandidaten voor de Libris Literatuurprijs bekend gemaakt. De jury speelde niet op zeker, maar trok resoluut de kaart van de verrassing. Tot ieders verbazing tuimelde Dimitri Verhulst, die met twee boeken op de longlist stond, van de shortlist. VRT-journalist en auteur Louis van Dievel haalde die wel met zijn in Nederland geheel onopgemerkte boek over de 'vampier van Muizen', De pruimelaarstraat (uitgeverij Houtekiet). De vijf andere kanshebbers op de prijs ter waarde van 50.000 euro zijn debutant Gerbrand Bakker (Boven is het stil, Cossee), Sana Valiulina (Didar & Faruk, Meulenhoff), L.H. Wiener (De verering van Quirina T., Contact), Tom Lanoye (Het derde huwelijk, Prometheus) én Arnon Grunberg (Tirza, Nijgh en Van Ditmar). Deze laatste twee boeken zijn ook nog in de running voor de Gouden Uil, die komende zaterdag wordt toegekend. Opvallende afwezigen op de lijst zijn Maarten 't Hart, Ilja Leonard Pfeijffer, Marcel Möring én Remco Campert. Opvallende aanwezige: L.H. Wiener, die zijn eerste shortlistnominatie opstrijkt. Ook opmerkelijk: geen enkele auteur van De Bezige Bij haalde de shortlist. De Libris Literatuurprijs wordt op 7 mei uitgereikt in Amsterdam. In de jury onder voorzitterschap van Cox Habbema bevinden zich auteur en voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging Erik Vlaminck, critici Hans Bouman en Alle Lansu én universitair docent Wilbert Smulders. Cox Habbema drukte haar "teleurstelling uit over het literaire niveau en het ‘doelgroepenproza’ van vele ingezonden titels, vooral van de vrouwelijke auteurs". Slechts vijfendertig titels van de honderdzestig lieten "zien dat literatuur meer kan zijn dan een spelletje, boeken waarin iets op het spel staat. Die soms een vinger aan de pols van de tijd hielden, of zout in de wonden strooiden, nu eens ontroerend dan weer hilarisch." Vorig jaar ging de onderscheiding naar K. Schippers met Waar was je nou? Zie ons eerder bericht over de longlist.

Labels: ,

4 Vlamingen genomineerd voor Bob den Uyl Prijs

Zopas is de longlist vrijgegeven van de VPRO Bob den Uyl Prijs. De prijs wordt toegekend aan het beste literaire en/of journalistieke reisboek en is al aan zijn vierde editie toe. Op de longlist staan vier Vlaamse auteurs: Bart van Loo met Parijs retour, Luc Devoldere met Mijn Italië, Mark Helsen met Op reis naar nergens en Johan De Boose (De grensganger). Verder signaleren we ook de nominaties van Rudolf Bakker (Gewoon doorlopen, er is niets te zien), Abdelkader Benali (Berichten uit een belegerde stad), Hans Steketee (Eiland tussen de oren, over het VK), Betsy Udink (Allah & Eva), Carolijn Visser (Miss Concordia) en Tommy Wieringa (Ik was nooit in Isfahan). Longlist is natuurlijk een betrekkelijk woord voor een wel erg brede selectie van 16 boeken uit 40 inzendingen, dus bijna de helft. Meer klaarheid komt er binnenkort wanneer de lijst tot vier wordt teruggebracht. Eerdere winnaars van de Bob den Uyl Prijs (waarde 5.000 euro en "een plastiek") waren Rudi Rotthier, Renée Postma en Bart Rijs. Uitreiking op 20 april in Amsterdam.

Labels:

Biografie én nieuw boek van V.S. Naipaul op komst

Nog dit jaar verschijnt er een geautoriseerde biografie én een nieuwe essaybundel van Nobelprijswinnaar Literatuur 2001 V.S. Naipaul, zo valt te lezen in de boekenrubriek van het Indische weekblad Outlook. De Britse bestsellerauteur en historicus Patrick French was in september 2002 door Sir Vidia al aangeduid als zijn officiële biograaf. French vermoedde aanvankelijk dat de klus hem tien jaar van de straat zou houden, maar buiten alle verwachting is hij vijf jaar eerder dan verwacht klaar. Volgens Outlook heeft French het fiat van de auteur én van zijn bemoeizieke echtgenote: "It has the blessings not only of Sir Vidia, but more important, of his wife as well." In The Times schreef French in 2004 al een lang stuk over de vroege geschriften van Naipaul. In 2003 kwam French nog in het nieuws toen hij een Order of the British Empire weigerde. Die hoge Britse onderscheiding zou hij ontvangen voor zijn bijdrage aan de Indisch-Britse relaties. French verzaakte aan het ereteken, omdat hij vond dat ze "zijn onafhankelijkheid als schrijver" in het gedrang kon brengen. Hetzelfde Outlook weet eveneens dat er zowaar een nieuw boek van de controversiële Naipaul (°1932) op komst is: A writer's world. Ways of seeing and feeling. Dit is opmerkelijk, want de auteur had eerder aangegeven dat schrijven hem tegenwoordig nog maar matig kon boeien. Het zou gaan om een flink uit de kluiten gewassen essay, met 250 pagina's beschouwingen over schrijvers, personen en plaatsen die de op Trinidad geboren schrijver hebben beïnvloed. Het wordt uitkijken of Naipaul, die met het vorderen der jaren steeds grimmiger uit de hoek lijkt te komen, niet weer een aantal grote namen door de mangel haalt. Vorig jaar veegde Naipaul in de Literary Review al de halve Engelse literatuur op een hoopje: van Jane Austen en Charles Dickens tot "de slechtste schrijver ter wereld" Henry James, zie de BBC. Zoals bekend schreef Paul Theroux een weinig vleiend boek (Sir Vidia's Shadow) over zijn op de klippen gelopen vriendschap met V.S. Naipaul.

Labels:

zondag 25 maart 2007

Dispuut rond erven-Joyce bijgelegd

Een lang aanslepend conflict tussen Stephen Joyce, kleinzoon van James Joyce en behoeder van diens literaire erfenis, en Carol Loeb Shloss, professor Engels aan de Stanford University, is bijgelegd, zo melden BBC én CBC Canada. Shloss schreef in 2003 Lucia Joyce: To Dance in the Wake. Het boek handelt over de mentaal zieke dochter van James, Lucia Joyce, die volgens de Amerikaanse professor de belangrijkste inspiratiebron voor Finnegan’s Wake was. Stephen Joyce wilde passages uit het boek, waar hij nog tot 2011 de auteursrechten op bezit, laten schrappen. Shloss vond dat een aanval op haar academische integriteit en hield het been stijf. Nu is tussen beide partijen overeengekomen dat de hangende rechtszaken zullen worden geschrapt, en dat de passages in het boek alleen in de Amerikaanse versie zullen verschijnen. Stephen Joyce kwam al vaker in een kwaad daglicht als al te strenge bewaker van de Joyce-erfenis. Zo stond hij in 2004, bij de herdenking van 100 jaar Bloomsday, niet toe dat er door de organisatie Joyce-teksten werden gebruikt. En bij de verkoop van de Léon Papers (een kostbare verzameling werkboekjes, manuscripten en brieven) aan de Ierse National Library, deed hij ook moeilijk. Stephen Joyce bond pas in toen het manuscript van Ecce Pues, een gedicht dat James Joyce schreef bij de geboorte van zijn kleinzoon, uit de deal werd gehaald én aan hem overhandigd. Volgens sommigen heeft dit allemaal weinig met geld te maken, maar wil Stephen vooral de sentimentele herinneringen aan zijn grootvader en zijn tante bewaren. [foto Lucia Joyce - HC]

Labels: ,

Claude Lévi-Strauss schenkt archief weg

De etnoloog en schrijver Claude Lévi-Strauss (°1908) heeft een deel van zijn wetenschappelijke archieven geschonken aan de Bibliothèque Nationale de France. Het gaat onder meer om de manuscripten van Structures élémentaires de la parenté (1949), Tristes Tropiques (1955) en Régarder, écouter, lire (1993). Het intussen 98-jarige boegbeeld van het Franse structuralisme zal in een tweede donatie binnenkort ook werkdocumenten, reisnotities, een uitgebreide briefwisseling en zijn lessen aan het Collège de France aan de BNF overmaken. "Het is een uitzonderlijk rijk fonds", aldus een opgetogen BNF. Zijn beroemde Het trieste der tropen werd in 2004 in het Nederlands heruitgegeven bij Atlas.

Labels:

Makelaar in manuscripten

Dat ook schrijvers en hun erven proberen mee te genieten van de prijzenfolie op de culturele marktplaats, mag niet verwonderen. Manuscripten, eerste drukken, correspondentie, zetproeven met correcties, oerboeken, kattebelletjes of droedels allerhande worden door veilinghuizen en literaire makelaars aangeboden tegen soms schrikbarend hoge prijzen. Bij ons loopt het voorlopig niet zo’n vaart, ook al kregen recente aanbiedingen van Timmermans en Claus aandacht en werd natuurlijk het Gruuthuuse-manuscript voor ettelijke miljoenen verhandeld. In de Angelsaksische wereld heerst momenteel een ware hausse inzake de literaire erfenissen van twintigste-eeuwse schrijvers. The New York Times maakte een boeiend portret van Glenn Horowitz, een van de belangrijkste spelers in deze branche. Als tussenpersoon kon Horowitz de literaire archieven van bijvoorbeeld Don DeLillo, Norman Mailer, Bernard Malamud, Kurt Vonnegut, Nadine Gordimer en Joseph Heller aan diverse kapitaalkrachtige instituties, bibliotheken of universiteiten verpatsen. Helemaal befaamd werd hij met de verkoop van Nabokovs papieren aan de New York Public Library, een deal van één miljoen dollar. En wat te denken van het verhaal van een eerste druk van James Joyces Ulysses, die Horowitz al verschillende keren kon verkopen, terug opkopen en opnieuw doorsluizen, telkens met een aardige winst? In onze contreien zijn het vooral instanties als het Letterkundig Museum in Den Haag en het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen die literaire collecties proberen te verwerven, zij het met kleinere budgetten. (HC) [illustratie: nota's van Nabokov bij zijn vlindercollectie]

Labels: ,

zaterdag 24 maart 2007

Kruimeldief (12)

Sporadisch verschijnende rubriek met linkklaar gemaakte literaire snippers:
**Heet van de naald: hoera-gevoel bij de Nederlandse Boekenweek-organisatoren. Er zijn weer records gesneuveld, want de Boekenweek lokt 900.000 mensen naar de boekhandel. Geert Maks boekenweekgeschenk De brug was een grote hit.
**Het april-mei nummer van het tijdschrift Bookforum is voor een groot deel online te lezen. Met onder meer een interview met A.M. Homes.
**Een stevige voorpublicatie uit On Chesil Beach, de nieuwe roman van Ian McEwan, staat bij The Guardian.
**Dezelfde krant daagde een heleboel auteurs uit tot een superkort verhaal. De 'verhaalzinnetjes' staan hier. Blake Morrison schrijft: "Womb. Bloom. Groom. Gloom. Rheum. Tomb" én Ali Smith: "In the end, everything simply began."
**Can video save the literary star?, dat vraagt The New York Times zich af. De Amerikaanse boekhandelketen Powell's plant korte films over auteurs, die ze dan in hun winkels vertonen. Ze kunnen boekhandelsoptredens van auteurs overbodig maken, zo wordt vermoed. Ian McEwan is helemaal gewonnen voor het idee. Hij ziet het immers niet zitten om, ter promotie van On Chesil Beach, binnenkort de Amerikaanse boekhandels af te schuimen.
**John Banville verstopt zich achter het pseudoniem Benjamin Black én schrijft een hard-boiled misdaadroman, Christine falls. Recensie in The New York Times.
**Is het een schanddaad om boeken wel eens niet helemaal uit te lezen? The Chronicle Review onderzoekt de kwestie, bij monde van Lennard J. Davis.
**Op zoek naar de beste Franse en internationale literaire sites met Didier Jacob, dossier in Le Nouvel Observateur: "Het is net als afdalen in een mijn zonder zaklamp of helm." De links zijn helaas niet aanklikbaar.
**Het Franse weekblad Télérama heeft een multimediaal dossier over Régis Jauffret, de auteur van Microfictions.
**Bij VPRO-Boeken gaat Wieneke de Boer in op onder meer het postume succes van Irène Némirovsky en haar Suite française. Zopas verscheen bij De Geus de novelle Het bal in vertaling.

Labels: , , ,

vrijdag 23 maart 2007

Literatuurwetenschappers vergissen zich bij Gossaert-vondst

Literatuurwetenschappers Reinier Salverda en Jaap Harskamp kwamen onlangs in het nieuws met de vondst van twee onbekende dichtbundels van de dichter Geerten Gossaert (1884-1958). Nu blijkt dat ze zich deerlijk hebben vergist. Morgen geven ze opheldering over de zaak in het dagblad Trouw. Ze beweerden daar op 3 maart dat de bundels Langs den weg uit 1928 en Melati en rotan uit 1948 van de hand waren van Gossaert, die zich achter het pseudoniem J.F. Kunst schuilhield. Ze leidden dat af uit de duidelijke verwantschap van de poëzie met Gossaerts bundel Experimenten (1911). Toch zou de schielijk onbekend gebleven Kunst nu wel degelijk de échte auteur van de poëmen zijn. In hun eerste Trouw-artikel beweerden Harskamp en Salverda nog stellig: "Ten eerste bestaat de auteur J.F. Kunst niet. Bij het Letterkundig Museum in Den Haag is hij niet bekend." Aanvulling 24.3: ziehier het artikel met de nieuwe gegevens (J.F. Kunst is toch J.F. Kunst) uit Trouw [schilderij Geerten Gossaert door Sierk Schroeder]

Labels:

'Lelijke' Jane Austen bijgewerkt voor boekomslag

Een portret van de Engelse schrijfster Jane Austen mét een nachtmutsje is door uitgever Wordsworth Editions te lelijk bevonden voor gebruik op een boekomslag, zo meldt de BBC. De uitgeverij besliste dan maar om Jane Austen (1775-1817) duchtig te fotoshoppen. Het klassieke, authentieke portret van Cassandra Austen uit de National Portrait Gallery (zie hier) werd voor het boek bijgewerkt met een laagje make-up en hair extensions. Ook het weinig flatterende nachtmutsje van Austen moest eraan geloven. Volgens Helen Trayler van Wordsworth Editions was Austen "not much of a looker. [...] Ik weet wel dat je een boek niet mag beoordelen aan de hand van het omslag. Maar jammer genoeg doen mensen dat wel. Wanneer je er aantrekkelijker uitziet, val je ook meer op," zo argumenteert de uitgeverij. En trouwens: vrienden en familie hebben Austen als "very attractive" en "like a doll" omschreven, zo zet Wordsworth haar make-over kracht bij. Het opgepoetste omslag werd gemaakt voor de heruitgave van een Austen-levensbeschrijving door haar neef James Edward Austen-Leigh: A memoir of Jane Austen (1869). De Jane Austen Society maakt zich alvast niet erg dik om de plastische ingreep: "Dat gebeurt nu eenmaal wanneer je populair bent én als het Austens boeken naar een nieuw lezerspubliek brengt, vind ik het goed nieuws," zo zegt Patrick Stokes. Ook in de op til zijnde biopic Becoming Jane, waarin Anne Hathaway de hoofdrol speelt, wordt Austen voorgesteld als een pin-up, zo schrijft The Guardian. A propos: is de nieuwe Austen op het omslag niet sterk gemodelleerd naar Kate Winslet?

Labels:

Geloofd & geprezen (1)

Vanwege het overaanbod aan nieuws rond Nederlandstalige en internationale literaire prijzen, zal De Papieren Man zijn berichtgeving over het prijzengebeuren vaker dirigeren naar een nieuwe overzichtsrubriek: Geloofd & geprezen. Uiteraard blijven we wel dieper ingaan op belangrijke literaire prijzen, op opvallende winnaars of op prijzenpolemieken (én wanneer dat verder nodig blijkt).
**Harry Mulisch blijft op zijn oude dag (hier moet een ironieteken staan) de onderscheidingen aan elkaar rijgen. De ontdekking van de hemel werd onlangs door 1.292 stemmende Nederlanders uitverkoren tot Het Beste Boek. Nu vergasten de Europese scholieren hem voor zijn roman Siegfried op de Prix Européen des jeunes lecteurs, zo weet NRC-Handelsblad. Hij kreeg zelfs de voorkeur op Mijn naam is karmozijn van Orhan Pamuk. Pikant detail: de jonge lezers "vonden de arrogantie van de hoofdpersoon (een beroemde Nederlandse schrijver) bijzonder irritant".
**De nominaties voor de Selexyz Debuutprijs 2007 (de vroegere Geert Jan Lubberhuizenprijs) zijn bekend. Christiaan Weijts (Art. 285 b) en Gerbrand Bakker (Boven is het stil) hebben opnieuw goede papieren. Op 26 april 2007 wordt meteen ook de Debuutprijs 2006 toegekend. In de jury (onder voorzitterschap van Martin Mooij) zetelt onder meer Gerd Segers van het literaire tijdschrift Revolver. Zie bericht in Het Parool.
**De Duitse schrijver Ingo Schulze kreeg zopas de Preis der Leipziger Buchmesse.
**De gereputeerde vertaalster Jeanne Holierhoek ontving de Elly Jafféprijs voor haar vertaling van De wetten van Montesquieu, zo meldt het Nederlandse Fonds voor de Letteren. De prijs bekroont de beste vertaling uit het Frans. Hij heeft een waarde van 40.000 euro. "Haar vertalingen geven blijk van een subtiele harmonie tussen hedendaagse en klassieke taal," zo vond de jury.
**De belangrijkste Portugese literaire prijs, de Prémio Camoes, ging deze week naar Antonio Lobo Antunes. [foto]

Labels: , , ,

Uitgeverij Wever & Bergh krijgt vorm

De heropstanding van de 76-jarige Julien Weverbergh als uitgever staat nu buiten kijf. De vroegere Houtekiet en Manteau-uitgever bevestigde gisteren aan Knack dat zijn nieuw uitgevershuis binnenkort echt van start gaat en Wever & Bergh zal heten. In november had hij het initiatief al aangekondigd en nu houdt hij duidelijk de aandacht warm. Wever & Bergh mikt op "creatief werk in al zijn vormen" dat bij bestaande uitgeverijen niet meer aan de bak raakt. Hij denkt zowel aan "oude en nieuwe talenten die door de veranderde marktomstandigheden voor gesloten deuren staan." Wordt hij dan de uitgeverij van de tweede of de laatste kans? Namen heeft hij nog niet vrijgegeven. Weverbergh vertelde in een interview met Filip Rogiers in De Morgen (2005) nochtans dat hij amper nog literair werk leest. Met Wever & Bergh springt hij nu ook uitdrukkelijk op de digitale kar. "Mensen zullen boeken gratis kunnen downloaden en er komen ook luisterboeken en boeken op dvd." Op 31 mei komt de uitgeverswebsite online, waarop een "knorrig" medialogboek van Weverbergh zelf komt te staan. Weverbergh was destijds redacteur/uitgever van het polemische tijdschrift Bok én een tijdlang een gevreesd criticus, maar zijn uitlatingen her en der over het huidige literaire klimaat blijken vooral korzelig. Hij schreef ook boeken over de ufologie én Roemenië. Legendarisch is de brouille met Jeroen Brouwers (zie de rookpluimen veroorzakende Brouwers-polemiek van Weverbergh tot ergher).

Labels: ,

donderdag 22 maart 2007

'Tournament of Books' nadert ontknoping

Inspiratieloze literaire prijzendokters of literaire jury's die om een eliminatiemethode verlegen zitten moeten misschien eens gaan kijken bij het online magazine The Morning News. Daar voltrekt zich momenteel het vermakelijke maar tegelijk doodernstige Tournament of Books. Het boekentoernooi wil zowel een kanttekening maken bij het traditionele stramien van literair jureren als een waar pleidooi zijn voor transparantie bij het beoordelen van boeken. Volgens de principes van de rechtstreekse uitschakeling wegen een aantal critici, publicisten én verwoede Amerikaanse boekbloggers 16 veelbesproken boeken uit het voorbije literaire jaar tegenover elkaar af. Onder meer Against the Day van Thomas Pynchon, Arthur & George van Julian Barnes, The Lay of the Land van Richard Ford en The Road van Cormac McCarthy moeten elkaar in voorrondes, kwartfinales én halve finales bekampen, net als bij een wereldcup of basketbaltoernooi. De lezers kunnen op de site de oordeelsvorming van de juryleden openlijk volgen. De Championship Match van het door Powell's Books gesponsorde toernooi wordt verwacht op zondag 25 maart. Barnes sneuvelde al in de eerste ronde, Ford ging er in de tweede uit en Thomas Pynchon heeft voorlopig nog zijn hachje kunnen redden. Vorig jaar kwam Monica Ali als winnaar uit het Tournament of Books. Grappig zijn tenslotte ook de bio's van de juryleden, die hun (meestal onbestaande) links met de besproken auteurs toelichten. Brady Udall zegt: "If he has any connections to this year’s authors it would be news to him." Jennifer Francis Kane schrijft: "One afternoon a number of years ago she was in the London Library at the same time as Julian Barnes." Ongetwijfeld ook een geestige denkoefening voor onze AKO-, Libris- en Gouden Uil-juryleden?

Labels: ,

Nieuwe kans voor Borges' Bibliotheek van Babel

Voor de Argentijn Jorge Luis Borges was schrijven en spreken over andere boeken een wezenlijk onderdeel van zijn bestaan als schrijver en bibliofiel. Zijn voorkeuren waren verrassend en eclectisch. Hij sprak even begeesterend over het Gilgamesj-epos als over de geschiedenis van de zeeroverij. De legendarische Italiaanse uitgever Franco Maria Ricci kon Borges in 1972 strikken om dertig mijlpalen van de fantastische literatuur – genre dat hem na aan het hart lag – uit te kiezen en van een voorwoord te voorzien. De reeks werd De bibliotheek van Babel genoemd, naar het gelijknamige verhaal van Borges, waarin hij een oneindige bibliotheek verbeeldt. Er verschenen 29 door hemzelf gekozen en ingeleide boeken in het Italiaans. Het dertigste was een bundel verhalen van Borges zelf. Het project werd eind jaren 1970 zonder veel succes in Frankrijk opgestart, maar vorig jaar kreeg de Bibliotheek van Babel daar een nieuwe kans. In Duitsland komt uitgeverij Büchergilde dezer dagen met het ambitieuze project om de dertig boeken in het Duits uit te geven. De komende maand verschijnen de eerste zes titels, waaronder Vathek van William Beckford, en de Unliebsamen Geschichten (Histoires désobligeantes) van Léon Bloy. Later komen klassiekers van Kafka, Chesterton, London, Hawthorne, Stevenson en Kipling, namen waaruit duidelijk de anglofilie van Borges blijkt. Maar ook fascinerende en min of meer vergeten schrijvers als Pedro Antonio de Alarcón, Lord Dunsany, Leopoldo Lugones of Giovanni Pappini krijgen nu dankzij de Argentijn een nieuw leven. De boeken werden opnieuw vertaald en zijn uitgegeven met de oorspronkelijke inleiding van Borges plus een kleurrijke stofwikkel van kunstenaar Bernhard Jäger. Nog meer goed nieuws: voor wie vreest onder al dit boekengeweld te zullen bezwijken, heeft de uitgeverij meteen ook aantrekkelijke Borges-boekensteunen voorzien. [van onze Borges-correspondent Hans Cottyn]

Labels: ,

Libération in handen van schrijvers

De Franse krant Libération heeft vandaag zijn integrale editie uitbesteed aan een keurkorps van schrijvers. 54 Franse en internationale auteurs hebben alle artikels verzorgd, van het redactioneel en de politieke pagina's tot de cultuur- én de sportpagina's. Ze kregen van de Libération-redactie carte blanche en ook ideologisch waren er geen beperkingen. Op die manier is, aldus Libération, de "roman van één dag" ontstaan. Jean d'Ormesson schreef het editoriaal over Chirac en Sarkozy en Régis Jauffret schetst een portret van de derde man in de Franse presidentsverkiezingen, UDF-kandidaat François Bayrou. J.M. Coetzee opent de boekenbijlage met een lange beschouwing over de Hitler-roman The castle and the forest van Norman Mailer. Frédéric Beigbeder verslaat een proces over moderne slavernij in Bobigny. Aan het nummer is verder meegewerkt door onder meer Philippe Besson, François Bon, Geneviève Brisac, Slavoj Zizek, Christophe Honoré, Marie Desplechin en Marie Darrieussecq. De schrijverseditie verschijnt ter gelegenheid van het Parijse Salon du Livre. Libération, dat in 1973 mee door Jean-Paul Sartre werd opgericht, heeft een zware tijd achter de rug en balanceerde onlangs op de rand van het faillissement. Intussen is er, na forse besparingen, nieuw investeringskapitaal opgedoken. Onder andere zakenman Edouard de Rotschild én de eigenaars van de liberale Italiaanse krant La Repubblica, Canal+, een beursmagazine en een aantal commerciële mediagroepen leverden kapitaal (zie hier). Ook een aantal Franse personaliteiten, waaronder glamourfilosoof Bernard Henri-Lévy, sprongen in de bres. Het ligt nog steeds in de bedoeling dat het nieuwe Libération "la maison commune de la gauche" wordt én blijft.

Labels:

Eigen forum voor Zeeuwse letteren

De Zeeuwse literatuur heeft sinds gisteren een eigen digitaal uithangbord. De website Literatuur in Zeeland wil het literaire leven in Zeeuws-Vlaanderen een flinke duw in de rug geven en het verspreide aanbod beter bundelen. De Zeeuwse bibliotheek in Middelburg ontwikkelde de site op initiatief van de provincie Zeeuws-Vlaanderen. "Het is een site voor lezers én schrijvers", aldus webredacteur Lineke Broos van de Zeeuwse Bibliotheek in de Provinciale Zeeuwsche Courant: "Er staan voor beginnende schrijvers bijvoorbeeld ook tips op over hoe ze het beste een uitgeverij kunnen benaderen." Op de site worden ook biografieën van Zeeuwse schrijvers aangebracht, waaronder Betje Wolff, Floortje Zwigman én natuurlijk Hans Warren. Men is van plan ook aankomende Zeeuwse schrijvers op de site te publiceren. In Zeeland is ook het literaire, naar eigen zeggen "dwarse", periodiek Ballustrada al twintig jaar actief.

Labels: ,

woensdag 21 maart 2007

Internationale boekenbeurzen van Leipzig en Parijs van start

Twee vooraanstaande Europese boekenbeurzen openen dezer dagen hun deuren. In Duitsland gaat morgen de Leipziger Buchmesse van start, na de Frankfurter Buchmesse Duitslands grootste boekenevenement, met vorig jaar zowat 126.000 bezoekers, 2.400 journalisten én exposanten uit 36 landen. De beurs gaat vergezeld van het festival Leipzig Liest, dat over de hele stad zijn leestentakels uitspreidt. Ook de uitreiking van de Preis der Leipziger Buchmesse, waarvoor onder meer Ingo Schulze is genomineerd, wordt door de Duitse pers telkens met argusogen gevolgd. Onder de auteursgasten bevinden zich onder meer Martin Walser, Wolf Biermann, Thomas Brüssig, Günter Grass, DBC Pierre en William Boyd. Het Schwerpunkt is Sloveense literatuur. Leipzig was overigens tussen het eind van de achttiende eeuw en 1950 dé boekenhoofdstad van Duitsland. In Frankrijk zijn alle literaire ogen dan weer gericht op het Salon du Livre, dat vrijdag te Parijs opent. Naar aanleiding van zijn zestigjarige onafhankelijkheid is India dit jaar als invité d'honneur uitgenodigd. Een 30-tal vooraanstaande Indische auteurs, waaronder Vikram Seth, treden er in debat. In totaal zijn er ruim 2000 (Franse en internationale) auteurs aanwezig op de beurs, zo pochen de organisatoren. Magazine Littéraire pakt deze maand uit met een speciaal dossier over de Indische letteren.

Labels: ,

Eredoctoraat voor trio Antwerpse stadsdichters

De Universiteit Antwerpen kent zijn eredoctoraat voor algemene verdienste dit jaar toe aan drie Antwerpse stadsdichters. Het gaat om Tom Lanoye, die destijds de spits mocht afbijten, de Palestijns-Nederlandse dichter en toneelschrijver Ramsey Nasr (stadsdichter in 2005) en Bart Moeyaert, sinds januari 2006 de derde huisdichter van de Sinjorenstad. Op de Stadsdichter podcast kun je perfect zijn poëtische Antwerpse esbattementen volgen. Vorig jaar ging het UA-eredoctoraat voor algemene verdienste naar beeldend kunstenaar Luc Tuymans. Vandaag raakte ook bekend dat het belaagde polderdorpje Doel Mark Meekers tot 'stadsdichter' (of beter 'dorpsdichter') heeft uitverkoren. [foto: Bart Moeyaert]

Labels:

Britse scholen weigeren gratis klassieken

Tientallen Britse scholen hebben gratis schenkingen van klassieke boeken afgewezen, omdat leerlingen ze veel te "ingewikkeld" vinden om te lezen. Zowat 50 scholen weigerden gratis pakketten met werken van Jane Austen, William Shakespeare en Charles Dickens te stockeren, met het argument dat de jongeren ze "vervelend" vinden. Dat heeft de Millenium Library Trust bekend gemaakt, een instelling die in het kader van een leesstimuleringsprogramma jaarlijks rijkgevulde boekensets met Britse klassieken weggeeft en daarmee 4.150 scholen bereikt. Nog andere scholen bleken de pakketten niet te kunnen gebruiken, omdat ze van plan zijn hun bibliotheek te sluiten, zo meldt The Evening Standard. Volgens waarnemers zijn deze boekenafwijzingen het zoveelste bewijs van de lamentabele staat van het Britse onderwijs. Ook captains of industry deden er onlangs hun beklag over dat veel jongeren geen basisgeletterdheid meer bezitten. Volgens Helena Read (what's in a name), die een schoolbibliotheek in Linconshire beheert, zijn leerlingen vooral geïnteresseerd in Japanse manga's en niet in literaire grootheden. Ze vindt zelf ook dat de geoffreerde klassieken (zoals de Everyman's Library) er niet meteen aanlokkelijk uitzien. "De covers zijn lelijk en weinig attractief. [...] Een paperback met een leuk omslag, dat is wat er nodig is." Directeur David Campbell van de Millenium Library Trust is onthutst over de reacties én de afwijzingen: "Ik verwacht niet dat scholieren meteen naar Homerus of Vergilius grijpen, maar ik hoop wel dat er een meer dan redelijke kans is dat sommigen ertoe aangezet kunnen worden om Gabriel Garcia Marquez, Primo Levi, Ernest Hemingway, Evelyn Waugh of zelfs Chinua Achebe te lezen. [..] Ik kan niet geloven dat in een ander Europees land zo'n gift zou geweigerd worden én al helemaal niet in Oost-Europa. Deze boeken zijn het DNA van onze beschaving. Ze moeten dan ook voor iedere opgroeiende jongere beschikbaar zijn."

Labels: ,

dinsdag 20 maart 2007

Orange Prize bekroont uitsluitend vrouwelijke auteurs

Bookerprize-winnares Kiran Desai en de laureate van de Costa Award Stef Penney zijn met respectievelijk The Inheritance of Loss en The Tenderness of Wolves nu ook volop in de running voor de Orange Prize. Deze gerenommeerde prijs ter waarde van 30.000 pond is uitsluitend bestemd voor Engelstalige, vrouwelijke fictie-auteurs. Het feit dat de prijs expliciet een door een vrouw geschreven roman bekroont, zorgt nog steeds voor animositeit. Auteur Anita Brookner zei ooit dat wanneer vrouwen gelijkheid wensen, ze dan ook geen aparte behandeling moeten willen: "Wanneer een boek kwaliteiten heeft, zal het hoe dan ook gepubliceerd worden". Ze bevestigde gisteren dat ze nog steeds achter die stellingname staat. Juryvoorzitster en schrijfster Muriel Gray verdedigde de onderscheiding, die intussen al aan haar twaalfde editie toe is: "Vrouwelijke auteurs worden gewoonweg minder gepromoot dan mannen. Ze worden slechts gepromoot als ze er leuk uitzien." Ze benadrukt dat de prijs ervoor zorgt dat eersterangsauteurs eindelijk als literaire "zwaargewichten" worden erkend. De juryvoorzitster betreurde wel dat de juryleden dit jaar een hoop rommel kregen voorgezet. "Sommige boeken waren zo slecht dat je niet begrijpt waarom er bomen zijn moeten voor sneuvelen", voegde ze eraan toe. De longlist van de Orange Broadband Prize (zoals hij vanaf dit jaar heet) bevat 20 namen, waaronder acht boeken van debutanten maar ook boeken van "veteranen" als Margaret Forster. De shortlist volgt op 17 april, de winnaar wordt ceremonieel gelauwerd op 6 juni. Vorig jaar ging de Orange Prize naar Zadie Smith voor On Beauty. Details bij The Guardian en The Times. Op de Guardian-blog overigens een niet onbegrijpelijke ergernis van Sarah Crown: de trend om te lange en soms weinig relevante longlists vrij te geven.

Labels:

Nieuwe McEwan komt eerst in het Nederlands

Aan Chesil Beach, de nieuwe roman van Ian McEwan (°1948), verschijnt op 2 april als wereldprimeur in een Nederlandse editie. De Nederlandse vertaling ligt immers een paar dagen voor de Engelse editie in de boekhandel, zo maakte zijn uitgever De Harmonie bekend. Het boek speelt zich af aan het begin van de jaren zestig en vertelt over het echtpaar Florence Ponting en Andrew Mayhew, die net voor hun huwelijksnacht greep proberen te krijgen op een verwarrend verleden. Net als in bejubelde romans als Ziek van liefde en Boetekleed is het thrillerelement niet ver weg. De Booker Prize-laureaat komt op vrijdag 13 april 2007 naar Nederland, waar hij een lezing en interview weggeeft in Felix Meritis te Amsterdam. Zie ook ons eerder bericht.

Labels:

Topvoetballers als leesbevorderaars

In Groot-Brittanië hebben bekende Premier League-voetballers als David James, Arjan De Zeeuw en Jens Lehmann voor de vijfde keer hun lijst met favoriete boeken bekend gemaakt. De leestips passen in het ambitieuze project Premier League Reading Stars, waarbij eerste klassevoetballers als leesbevorderaars worden ingezet. Aan de hand van de boekenlijst wil de Natural Literacy Trust, de Arts Council England, de Football Foundation en the Premier League moeilijk bereikbare lezersgroepen ertoe aanzetten om toch de stap naar de bibliotheek of boekhandel te zetten. Ze mikt - zoals het discreet luidt - op "people who may not have shown an interest in reading, but who do have a passion for football". Elke eerste klasseclub duidt binnen zijn team een Reading Champion aan die zijn favoriete boeken mag promoten. Vervolgens adopteert elke club ook een bibliotheek, waar gratis exemplaren van de aanbevolen titels worden aangeboden. Er staan ook auteursontmoetingen en literaire voetbalspelletjes op het programma. De leeslijst van de baltovenaars bevat een waaier aan genres: kinderboeken, autobiografieën van sportlui maar ook "high-brow novels", aldus BBC. Zo schuilen onder andere Roald Dahls' Charlie and the Chocolate Factory, maar ook het populaire leesclubboek The Kite Runner van Khaled Hosseini en The Curious Incident of the Dog in the Night-time van Mark Haddon in de sporttassen van de voetballers.

Labels:

maandag 19 maart 2007

Uitgelezen over 'De hectaren van het geheugen'

Het maandelijkse levende boekenprogramma van de krant De Morgen en Kunstencentrum Vooruit begeeft zich ditmaal door "de hectaren van het geheugen". "Herinneren, vergeten en niet willen vergeten" staan centraal in de editie van morgen dinsdag 20 maart. De vaste panelleden Jos Geysels en Anna Luyten, deze keer aangelengd met Bart Moeyaert en Peter van den Eede, wisselen in de Balzaal van de Gentse Vooruit van gedachten over drie boeken: Jeffrey Moores De geheugenkunstenaars, Bernice Eisensteins Ik was een kind van Holocaust-overlevers en Oliver Sacks' De man die zijn vrouw voor een hoed hield. Het telkens druk bijgewoonde programma is met andere panelleden maar dezelfde boeken ook te zien op donderdag 22 maart in de KVS-Brussel (met Friedl' Lesage en Arne Sierens) en op 26 maart in de Bourla-schouwburg te Antwerpen (met Saskia de Coster en Guy Cassiers). Telkens zijn er ook muzikale intermezzi. De toegang is op elke locatie gratis, de presentatie is driemaal in handen van Fien Sabbe.

Labels:

Saskia de Coster writer in residence te Amsterdam

Saskia de Coster (°1976) wordt vanaf 15 april de volgende writer in residence in het Amsterdamse schrijversappartement aan het Spui, zo maakte het Nederlandse Fonds voor de Letteren bekend. De Coster gaat er werk maken van haar volgende roman met als werktitel De ongelukkigste mens ter wereld. In Amsterdam denkt ze "de ideale combinatie te vinden van isolement en ontdekking" en wil ze "rondwandelen" in de geschiedenis van Amsterdam, aldus het persbericht. "De slechtste manier om een stad te verkennen is toerisme. De beste manier is door er even te verblijven," zo luidt het. Tijdens het schrijfproces van haar vorige roman Eeuwige roem verbleef ze een poos in New York, een omgeving die naar verluidt een stevige stempel drukte op het eindresultaat. Eigenzinnige duvel-doet-al De Coster is de laatste tijd niet meer uit de media weg te slaan, zeker na haar doortocht in het quizprogramma De slimste mens ter wereld. Ze stond op het podium van Saint-Amour en is binnenkort ook een van de weekgasten in Lux XL, het nieuwe cultuurprogramma van Canvas dat vanavond op het scherm debuteert. De Coster wordt in Amsterdam de vierde schrijfgast na Frank Martinus Arion, David van Reybrouck én de Poolse Olga Tokarczuk. Als alles volgens plan verloopt zullen dit jaar ook nog de Amerikaanse A.M. Homes, de Deen Jens Christian Grondahl en de Oostenrijkse Lilian Faschinger enige tijd hun intrek nemen in de residentie in het hart van Amsterdam.

Labels:

Frankrijk herdenkt 50 jaar Mythologies

Het moet wel een schok geweest zijn, zo noteert Jerôme Garcin in Le Nouvel Observateur: "Een intellectueel van 40 jaar, de auteur van De nulgraad van het schrijven, die de durf had om begeesterd te zijn over de objecten van het dagelijks leven." 50 jaar geleden verscheen het roemruchte Mythologies, een tekstbundel van de Franse filosoof Roland Barthes (1915-1980) waarin de toenmalige Franse maatschappij haarfijn werd doorgelicht aan de hand van zijn iconen: de DS19, de Tour de France, verkiezingsfoto's, catch, de music-hall enz... Met deze vierenvijftig puntige mini-essays ging Barthes in het verweer "tegen de onopgesmukte manier waarop de 'vanzelfsprekendheid' ons voorgeschoteld wordt" en wou hij "de ideologie ontmaskeren" die achter hedendaagse Franse cultuuruitingen verscholen lag. Ook de Guide Bleu ("Voor de Guide Bleu bestaat het landschap slechts voor zover het schilderachtig is"), de biefstuk-frites of het glas rode wijn (de Franse "totemdrank", waarvan hij de kracht vergeleek met "bloed, de dikke vloeistof vol levenskrachten") werden door de mangel gehaald. Beroemd is zijn analyse van de DS19, die gestileerde schildpad op wielen, die bij Barthes bijna goddelijke allures aannam: "De nieuwe Citroën komt kennelijk uit de hemel vallen daar hij zich allereerst voordoet als een supervoorwerp." Het voertuig ontlokte hem de beroemde vergelijking van auto's met "gotische kathedralen." Barthes' semiotische bijbeltje inspireerde uiteenlopende figuren als Umberto Eco, Italo Calvino, regisseur Jean-Luc Godard of Eric De Kuyper. Het boek leest ook als een blauwdruk voor het materialistische koppel Sylvie en Jérome uit Les choses (De dingen, 1965) van Georges Perec. Naar aanleiding van 50 jaar Mythologies komt Le Nouvel Observateur met een fraai dossier over het boek. Het weekblad zet Franse auteurs aan het werk om hun "mythologisch" object van deze tijd te beschrijven. Philippe Sollers ontleedt de Euro, Philippe Delerm de zaktelefoon, maar ook de GPS, de i-pod, de 4X4, sushi, google, Kate Moss én de naaktheid van Emmanuelle Béart passeren de revue. Een Nederlandse editie van de Mythologieën verscheen in 2002 bij uitgeverij Ijzer. Zie ook deze lezingen van TonyMcNeill over het boek.

Labels: ,

zondag 18 maart 2007

Prijs op het hoofd van schrijfster Taslima Nasreen

In India heeft een islamitische groepering een prijs van 11.000 dollar gezet op het hoofd van de schrijfster Taslima Nasreen (°1962). De fundamentalisten beloven de som aan eender wie Nasreen kan "doden of onthoofden". Nasreen verblijft regelmatig in West-Bengalen, nadat ze in haar thuisland Bangladesh al met de dood werd bedreigd. "Taslima beledigt de islam in haar boeken en wie haar om het leven brengt, heeft recht op een vergoeding", zo schrijft de leider van de beweging All India Ibtehad Council in een perscommuniqué. De doodsbedreiging zal slechts worden opgeheven wanneer Nasreen "excuses aanbiedt, haar boeken verbrandt én uit India vertrekt", zo voegde hij eraan toe. Nasreen vluchtte in 1994 uit Bangladesh, waar ze in 2002 ook tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor haar roman Llaja, waarin ze schreef over de vervolging van de hindoe-gemeenschap door de islamitische meerderheid. Het boek lokte heel wat geladen manifestaties uit. Indië weigert haar intussen het staatsburgerschap. De schrijfster, voorvechtster van vrouwenrechten én vrije meningsuiting, leeft nu afwisselend in Zweden, de Verenigde Staten en India. Het AFP-bericht staat in de Khaleej Times.

Labels: ,

Kruimeldief (11)

Onregelmatig verschijnende rubriek met klein lettervoer voor literaire schrokoppen:
**VPRO-Boeken heeft het onder meer over de "verveling", nav. Arij Prins' dissertatie Uit verveling. Er is regelmatig aanvulling van hun archief A. Moonen.
**Een trend die niet kon uitblijven: na de chicklit is de yummy-mummy-lit aan het feest. The Guardian bespreekt een paar titels in het genre.
**Vrij Nederland pakt uit met een averechts nummer n.a.v. de Nederlandse Boekenweek: "Dwarse literatuur", met onder meer een rondetafelgesprek over "tegendraads schrijven" én literaire stijfkoppen, excentrieke uitgevers (zoals Ijzer en de Zingende Zaag) én eigengereide schrijvers. Arnon Grunberg bespreekt Norman Mailers Hitler-roman.
**Het Franse literaire magazine Transfuge, dat zich specialiseert in de internationale letteren, heeft in zijn nieuwe nummer een lang interview van enfant terrible Frédéric Beigbeder met Jay McInerney én veel aandacht voor Indische literatuur, nav. het Salon du Livre te Parijs (dat vrijdag van start gaat).
**Rebecca Stott groeide op in een sekte die boeken verafschuwde. Toch schopte ze het tot auteur én literatuurprofessor in Cambridge. The Times heeft een indringend, vrij hallucinant portret van de 42-jarige dame. Dezelfde krant komt met een al even aardig stuk over de niet verzwakkende Jane Austen mania in Groot-Brittanië.
**L'Express spreekt met Dominique Fernandez, zopas opgenomen in de Académie Française.
**Uw dienaar werkt sinds kort ook samen met NRC-Handelsblad en draagt berichten bij aan de vrijdagse rubriek Weekboek van NRC-Handelsblad Boeken én aan het NRC-Boekenblog, waar je ook ander actueel boekennieuws vindt.

Labels: , , ,

Beelden van Julio Cortazar in Parijs

In Parijs loopt momenteel een dubbeltentoonstelling over leven en werk van de Argentijnse schrijver Julio Cortázar (1914-1984), waarbij vooral uit zijn rijkgevulde foto-archieven is geput. Cortázar, die geboren werd in Brussel, groeide op in Buenos Aires en werd er leraar Frans. Hij verliet Argentinië toen de neofascisten van Juan Perón aan de macht kwamen en trok in 1951 naar Parijs, waar hij een beurs had gekregen. Daar was hij geruime tijd werkzaam als tolk voor de UNESCO. Parijs, destijds ook een magneet voor veel Latijns-Amerikaanse schrijvers, werd zijn vaste ankerplaats. Cortázar, die bedreven was in de fantastiek én het kortverhaal, bleef vooral beroemd voor Rayuela: een hinkelspel (1963), een grillige roman over de “negativistische allesweter” Horacio Oliveira, waarvan de lezer de hoofdstukken kriskras door elkaar kan lezen én Parijs als klankbord een aanzienlijke rol speelt. Carlos Fuentes prees het boek als een mijlpaal: "Rayuela is voor het Spaanse proza wat Ulysses is voor het Engelse.” De tentoonstelling in Parijs is verspreid over het Maison de l’Amérique Latine en het Institut Cervantès en bevat opmerkelijk fotomateriaal, ook van Cortázars eigen hand. Volgens Le Monde gisteren is de expo niettemin een moeilijke evenwichtsoefening en niet altijd even inzichtelijk over het oeuvre van de Argentijn, bij wie exil een tweede natuur was geworden. Le Voyage Infini, archives photographiques de Julio Cortázar loopt tot 30 maart. [foto: Cortazar (midden) in Parijs]

Labels: ,